تیم دوچرخه‌سواری دانشگاه آزاد نائب قهرمان لیگ برتر شد

Home / تیم دوچرخه‌سواری دانشگاه آزاد نائب قهرمان لیگ برتر شد

تیم دوچرخه‌سواری دانشگاه آزاد نائب قهرمان لیگ برتر شد
آخرین مرحله لیگ برتر پیست پایان یافت و تیم‌های سپاهان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی و پیشگامان کویر یزد سه تیم موفق آخرین روز لیگ برتر پیست شدند.

تیم دوچرخه‌سواری دانشگاه آزاد نائب قهرمان لیگ برتر شد

آخرین مرحله لیگ برتر پیست پایان یافت و تیم‌های سپاهان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی و پیشگامان کویر یزد سه تیم موفق آخرین روز لیگ برتر پیست شدند.
تیم دوچرخه‌سواری دانشگاه آزاد نائب قهرمان لیگ برتر شد