تکلیف رشته‌های مشکل دار دانشگاه آزاد تا 31 خرداد 95 تعیین می شود

Home / تکلیف رشته‌های مشکل دار دانشگاه آزاد تا 31 خرداد 95 تعیین می شود

تکلیف رشته‌های مشکل دار دانشگاه آزاد تا 31 خرداد 95 تعیین می شود

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: وضعیت رشته محل های دارای کمبود این دانشگاه تا ۳۱ خردادماه تعیین تکلیف می شوند. فرهاد حسین زاده لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهلت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع مشکلات برخی رشته …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تکلیف رشته‌های مشکل دار دانشگاه آزاد تا 31 خرداد 95 تعیین می شود

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: وضعیت رشته محل های دارای کمبود این دانشگاه تا ۳۱ خردادماه تعیین تکلیف می شوند. فرهاد حسین زاده لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهلت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع مشکلات برخی رشته …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تکلیف رشته‌های مشکل دار دانشگاه آزاد تا 31 خرداد 95 تعیین می شود

بک لینک رنک 5

میهن دانلود