تکلیف آزمون دکتری در شورای سنجش و پذیرش تعیین می شود

Home / تکلیف آزمون دکتری در شورای سنجش و پذیرش تعیین می شود

تکلیف آزمون دکتری در شورای سنجش و پذیرش تعیین می شود

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به تایید قانون تحصیلات تکمیلی در شورای نگهبان، تصمیم برای نحوه پذیرش دکتری، منوط به تشکیل شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی است. دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تکلیف آزمون دکتری در شورای سنجش و پذیرش تعیین می شود

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به تایید قانون تحصیلات تکمیلی در شورای نگهبان، تصمیم برای نحوه پذیرش دکتری، منوط به تشکیل شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی است. دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تکلیف آزمون دکتری در شورای سنجش و پذیرش تعیین می شود

فروش بک لینک

استخدام