توهم نتانیاهو درباره حمله ایران به اروپا

Home / توهم نتانیاهو درباره حمله ایران به اروپا

توهم نتانیاهو درباره حمله ایران به اروپا
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یک یاوه‌گویی مجدد به اروپا هشدار داد که احتمال زیاد ایران به آن‌ها حمله خواهد کرد.

توهم نتانیاهو درباره حمله ایران به اروپا

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یک یاوه‌گویی مجدد به اروپا هشدار داد که احتمال زیاد ایران به آن‌ها حمله خواهد کرد.
توهم نتانیاهو درباره حمله ایران به اروپا