توضیح آموزش و پرورش درباره حذف شرط معدل در رشته تجربی

Home / توضیح آموزش و پرورش درباره حذف شرط معدل در رشته تجربی

توضیح آموزش و پرورش درباره حذف شرط معدل در رشته تجربی

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش درباره خبر حذف شرط معدل در رشته تجربی توضیح داد و گفت: رای دیوان عدالت اداری درباره حذف معدل در رشته تجربی برای یک استان و مربوط به سال 94 بوده و هیچ ارتباطی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توضیح آموزش و پرورش درباره حذف شرط معدل در رشته تجربی

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش درباره خبر حذف شرط معدل در رشته تجربی توضیح داد و گفت: رای دیوان عدالت اداری درباره حذف معدل در رشته تجربی برای یک استان و مربوط به سال 94 بوده و هیچ ارتباطی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توضیح آموزش و پرورش درباره حذف شرط معدل در رشته تجربی