توضیحات معاون وزیر علوم درباره اقدام به خودکشی یک دانشجو

Home / توضیحات معاون وزیر علوم درباره اقدام به خودکشی یک دانشجو

توضیحات معاون وزیر علوم درباره اقدام به خودکشی یک دانشجو

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به جزئیات اقدام به خودکشی یک دانشجو از ساختمان این سازمان گفت: دانشجوی مذکور با حضور نماینده سازمان در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام کرد. مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل اقدام به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توضیحات معاون وزیر علوم درباره اقدام به خودکشی یک دانشجو

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به جزئیات اقدام به خودکشی یک دانشجو از ساختمان این سازمان گفت: دانشجوی مذکور با حضور نماینده سازمان در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام کرد. مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل اقدام به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توضیحات معاون وزیر علوم درباره اقدام به خودکشی یک دانشجو