توضیحات عربستان در خصوص خاشقجی قابل قبول نیست

Home / توضیحات عربستان در خصوص خاشقجی قابل قبول نیست

توضیحات عربستان در خصوص خاشقجی قابل قبول نیست
صدراعظم آلمان توضیحات سعودی‌ها درباره چگونگی قتل روزنامه‌نگار مطرح عربستانی را غیرقابل قبول توصیف کرد.

توضیحات عربستان در خصوص خاشقجی قابل قبول نیست

صدراعظم آلمان توضیحات سعودی‌ها درباره چگونگی قتل روزنامه‌نگار مطرح عربستانی را غیرقابل قبول توصیف کرد.
توضیحات عربستان در خصوص خاشقجی قابل قبول نیست