توجهی به حضورمان در صدر جدول نداریم

Home / توجهی به حضورمان در صدر جدول نداریم

توجهی به حضورمان در صدر جدول نداریم
مربی تیم پدیده گفت: در مصاف با حریفان توجهی به حضورمان در صدر جدول نداریم و در همه بازی‌ها با تمام توان بازی می‌کنیم.

توجهی به حضورمان در صدر جدول نداریم

مربی تیم پدیده گفت: در مصاف با حریفان توجهی به حضورمان در صدر جدول نداریم و در همه بازی‌ها با تمام توان بازی می‌کنیم.
توجهی به حضورمان در صدر جدول نداریم