تمرین ضربات ایستگاهی توسط دژاگه، حاج‌صفی، رضاییان و قلی‌زاده

Home / تمرین ضربات ایستگاهی توسط دژاگه، حاج‌صفی، رضاییان و قلی‌زاده

تمرین ضربات ایستگاهی توسط دژاگه، حاج‌صفی، رضاییان و قلی‌زاده
در تمرین امروز تیم ملی فوتبال کشورمان، دژاگه، حاج‌صفی، رضاییان و قلی‌زاده ضربات ایستگاهی را تمرین کردند.

تمرین ضربات ایستگاهی توسط دژاگه، حاج‌صفی، رضاییان و قلی‌زاده

در تمرین امروز تیم ملی فوتبال کشورمان، دژاگه، حاج‌صفی، رضاییان و قلی‌زاده ضربات ایستگاهی را تمرین کردند.
تمرین ضربات ایستگاهی توسط دژاگه، حاج‌صفی، رضاییان و قلی‌زاده