تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش آینده جهان اسلام در افق 1414

Home / تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش آینده جهان اسلام در افق 1414

تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش آینده جهان اسلام در افق 1414
دبیرخانه علمی همایش بین‌المللی «آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی» مهلت ارسال چکیده مقالات را تمدید کرد.

تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش آینده جهان اسلام در افق 1414

دبیرخانه علمی همایش بین‌المللی «آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی» مهلت ارسال چکیده مقالات را تمدید کرد.
تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش آینده جهان اسلام در افق 1414