تمدید مجوز 200 موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور

Home / تمدید مجوز 200 موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور

تمدید مجوز 200 موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور

رییس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه مجوز 200 موسسه اعزام دانشجو تمدیده شده است، گفت: موسسه‌های غیرمجاز قبل لغو مجوز تعهدات خود را به دانشجویان عملی کردند. مجتبی صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تمدید مجوز 200 موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور

رییس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه مجوز 200 موسسه اعزام دانشجو تمدیده شده است، گفت: موسسه‌های غیرمجاز قبل لغو مجوز تعهدات خود را به دانشجویان عملی کردند. مجتبی صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تمدید مجوز 200 موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور

بک لینک رنک 4

میهن دانلود