تمدید زودهنگام قرارداد آنتونی استوکس

Home / تمدید زودهنگام قرارداد آنتونی استوکس

تمدید زودهنگام قرارداد آنتونی استوکس
قرارداد مهاجم ایرلندی تراکتورسازی به‌خاطرِ درخشش این بازیکن زودتر از موعد تمدید شد.

تمدید زودهنگام قرارداد آنتونی استوکس

قرارداد مهاجم ایرلندی تراکتورسازی به‌خاطرِ درخشش این بازیکن زودتر از موعد تمدید شد.
تمدید زودهنگام قرارداد آنتونی استوکس