تمام برنامه‌های آموزشی رشته داروسازی در سال ۹۸ اعتباربخشی می شوند

Home / تمام برنامه‌های آموزشی رشته داروسازی در سال ۹۸ اعتباربخشی می شوند

تمام برنامه‌های آموزشی رشته داروسازی در سال ۹۸ اعتباربخشی می شوند

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی گفت: در سال ۹۸ تمام برنامه‌های آموزشی رشته‌های دکتری تخصصی داروسازی و کارشناسی ارشد که بیش از ۵ سال از تاریخ تصویب آنها گذشته، بازنگری می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر غلامرضا اصغری دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی با اشاره به فعالیت‌های این دبیرخانه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تمام برنامه‌های آموزشی رشته داروسازی در سال ۹۸ اعتباربخشی می شوند

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی گفت: در سال ۹۸ تمام برنامه‌های آموزشی رشته‌های دکتری تخصصی داروسازی و کارشناسی ارشد که بیش از ۵ سال از تاریخ تصویب آنها گذشته، بازنگری می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر غلامرضا اصغری دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی با اشاره به فعالیت‌های این دبیرخانه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تمام برنامه‌های آموزشی رشته داروسازی در سال ۹۸ اعتباربخشی می شوند