تلاش میانمار برای بازگرداندن مسلمانان مهاجر

Home / تلاش میانمار برای بازگرداندن مسلمانان مهاجر

تلاش میانمار برای بازگرداندن مسلمانان مهاجر
دولت میانمار در تلاش است تا مسلمانانی را که به بنگلادش مهاجرت کرده‌اند متقاعد کند به روهینگیا بازگردند.

تلاش میانمار برای بازگرداندن مسلمانان مهاجر

دولت میانمار در تلاش است تا مسلمانانی را که به بنگلادش مهاجرت کرده‌اند متقاعد کند به روهینگیا بازگردند.
تلاش میانمار برای بازگرداندن مسلمانان مهاجر