تلاش روسیه برای حذف دلار از مبادلات تجاری

Home / تلاش روسیه برای حذف دلار از مبادلات تجاری

تلاش روسیه برای حذف دلار از مبادلات تجاری
مسکو در حال برداشتن قدم‌هایی است تا بر مبنای آن استفاده از دلار در معامله با دیگر کشورهای جهان را کاهش دهد.

تلاش روسیه برای حذف دلار از مبادلات تجاری

مسکو در حال برداشتن قدم‌هایی است تا بر مبنای آن استفاده از دلار در معامله با دیگر کشورهای جهان را کاهش دهد.
تلاش روسیه برای حذف دلار از مبادلات تجاری