تقویم آبان‌ماه 96 آزمون‌های علوم پزشکی منتشر شد

Home / تقویم آبان‌ماه 96 آزمون‌های علوم پزشکی منتشر شد

تقویم آبان‌ماه 96 آزمون‌های علوم پزشکی منتشر شد

با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهرماه، تقویم آزمون‌های علوم پزشکی بار دیگر به آبان به عنوان یک ماه پرترافیک برای دانشجویان علوم پزشکی نزدیک می‌شود. به گزارش ایسنا، از مجموع ۱۲ آزمون علوم پزشکی در نیمه دوم سال جاری، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تقویم آبان‌ماه 96 آزمون‌های علوم پزشکی منتشر شد

با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهرماه، تقویم آزمون‌های علوم پزشکی بار دیگر به آبان به عنوان یک ماه پرترافیک برای دانشجویان علوم پزشکی نزدیک می‌شود. به گزارش ایسنا، از مجموع ۱۲ آزمون علوم پزشکی در نیمه دوم سال جاری، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تقویم آبان‌ماه 96 آزمون‌های علوم پزشکی منتشر شد