تقوا، علم و مجاهدت زمینه ظهور امام عصر(عج) را فراهم می‌کند

Home / تقوا، علم و مجاهدت زمینه ظهور امام عصر(عج) را فراهم می‌کند

تقوا، علم و مجاهدت زمینه ظهور امام عصر(عج) را فراهم می‌کند
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، تقوا، علم و مجاهدت را زمینه‌ساز ظهور امام عصر(عج) دانست.

تقوا، علم و مجاهدت زمینه ظهور امام عصر(عج) را فراهم می‌کند

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، تقوا، علم و مجاهدت را زمینه‌ساز ظهور امام عصر(عج) دانست.
تقوا، علم و مجاهدت زمینه ظهور امام عصر(عج) را فراهم می‌کند