تقدیر رهبر انقلاب از فعالیت‌های فرهنگی سرهنگی و بهبودی

Home / تقدیر رهبر انقلاب از فعالیت‌های فرهنگی سرهنگی و بهبودی

تقدیر رهبر انقلاب از فعالیت‌های فرهنگی سرهنگی و بهبودی
حضرت آیت الله خامنه‌ای چندی پیش در حاشیه‌ی دیدار دست‌اندرکاران کتاب «فرنگیس» از فعالیت‌های فرهنگی آقایان سرهنگی و بهبودی تقدیر کردند.

تقدیر رهبر انقلاب از فعالیت‌های فرهنگی سرهنگی و بهبودی

حضرت آیت الله خامنه‌ای چندی پیش در حاشیه‌ی دیدار دست‌اندرکاران کتاب «فرنگیس» از فعالیت‌های فرهنگی آقایان سرهنگی و بهبودی تقدیر کردند.
تقدیر رهبر انقلاب از فعالیت‌های فرهنگی سرهنگی و بهبودی