تعظیم و تکریم شهیدان از وظایف قشر دانشگاهی است

Home / تعظیم و تکریم شهیدان از وظایف قشر دانشگاهی است

تعظیم و تکریم شهیدان از وظایف قشر دانشگاهی است
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی به‌مناسبت رونمایی از یادمان شهیدان گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و شاهرود پیامی منتشر کرد.

تعظیم و تکریم شهیدان از وظایف قشر دانشگاهی است

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی به‌مناسبت رونمایی از یادمان شهیدان گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و شاهرود پیامی منتشر کرد.
تعظیم و تکریم شهیدان از وظایف قشر دانشگاهی است