تعطیلات نوروزی و 14 نکته اثرگذار

Home / تعطیلات نوروزی و 14 نکته اثرگذار

تعطیلات نوروزی و 14 نکته اثرگذار

تعطیلات نوروزی و 14 نکته اثرگذار ;  فقط همین یک برنامه را نگاه می‌کنم و بعد می روم سر درسم.» شاید باور نکنید، اما تمام تعطیلات عید، این یک جمله را به خودم گفتم و آخر هم سر درسم نرفتم! جالب این است که بی‌مزه‌ترین برنامه‌های تلویزیون برایم جذاب شده بود ! انگار مرا با قوی‌ترین چسب […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تعطیلات نوروزی و 14 نکته اثرگذار

تعطیلات نوروزی و 14 نکته اثرگذار ;  فقط همین یک برنامه را نگاه می‌کنم و بعد می روم سر درسم.» شاید باور نکنید، اما تمام تعطیلات عید، این یک جمله را به خودم گفتم و آخر هم سر درسم نرفتم! جالب این است که بی‌مزه‌ترین برنامه‌های تلویزیون برایم جذاب شده بود ! انگار مرا با قوی‌ترین چسب […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تعطیلات نوروزی و 14 نکته اثرگذار