تظاهرات گسترده علیه ناتو در نروژ

Home / تظاهرات گسترده علیه ناتو در نروژ

تظاهرات گسترده علیه ناتو در نروژ
نروژی‌ها قصد دارند هم‌زمان با مانور نظامی ناتو در این کشور، تظاهراتی علیه سیاست‌های این نهاد برپا کنند.

تظاهرات گسترده علیه ناتو در نروژ

نروژی‌ها قصد دارند هم‌زمان با مانور نظامی ناتو در این کشور، تظاهراتی علیه سیاست‌های این نهاد برپا کنند.
تظاهرات گسترده علیه ناتو در نروژ