تصویب نهایی سرفصل‌های مقطع کارشناسی رشته اقتصاد

Home / تصویب نهایی سرفصل‌های مقطع کارشناسی رشته اقتصاد

تصویب نهایی سرفصل‌های مقطع کارشناسی رشته اقتصاد

رئیس کارگروه علوم اقتصادی شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی از تجمیع دوره کارشناسی رشته اقتصاد در قالب یک رشته و اتمام بررسی سرفصل‌های آن در آخرین روزهای سال 1394 خبر داد. به گزارش سرویس …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصویب نهایی سرفصل‌های مقطع کارشناسی رشته اقتصاد

رئیس کارگروه علوم اقتصادی شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی از تجمیع دوره کارشناسی رشته اقتصاد در قالب یک رشته و اتمام بررسی سرفصل‌های آن در آخرین روزهای سال 1394 خبر داد. به گزارش سرویس …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصویب نهایی سرفصل‌های مقطع کارشناسی رشته اقتصاد

بک لینک