تصادف شدید 4 خودرو در بزرگراه آزادگان با 6 مصدوم

Home / تصادف شدید 4 خودرو در بزرگراه آزادگان با 6 مصدوم

تصادف شدید 4 خودرو در بزرگراه آزادگان با 6 مصدوم
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از تصادف شدید چهار خودرو در بزرگراه آزادگان با 6 مصدوم خبر داد.

تصادف شدید 4 خودرو در بزرگراه آزادگان با 6 مصدوم

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از تصادف شدید چهار خودرو در بزرگراه آزادگان با 6 مصدوم خبر داد.
تصادف شدید 4 خودرو در بزرگراه آزادگان با 6 مصدوم