تشکیل کمیته تخصصی بررسی بودجه در فراکسیون نمایندگان ولایی

Home / تشکیل کمیته تخصصی بررسی بودجه در فراکسیون نمایندگان ولایی

تشکیل کمیته تخصصی بررسی بودجه در فراکسیون نمایندگان ولایی
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی از شکل‌گیری کمیته تخصصی در فراکسیون نمایندگان ولایی به منظور بررسی بودجه خبرداد.

تشکیل کمیته تخصصی بررسی بودجه در فراکسیون نمایندگان ولایی

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی از شکل‌گیری کمیته تخصصی در فراکسیون نمایندگان ولایی به منظور بررسی بودجه خبرداد.
تشکیل کمیته تخصصی بررسی بودجه در فراکسیون نمایندگان ولایی