تشکیل دولت لبنان تا پایان سال جاری میلادی زمان خواهد برد

Home / تشکیل دولت لبنان تا پایان سال جاری میلادی زمان خواهد برد

تشکیل دولت لبنان تا پایان سال جاری میلادی زمان خواهد برد
نخست‌وزیر لبنان ابراز امیدواری کرد کابینه لبنان تا پایان سال جاری میلادی تشکیل شود.

تشکیل دولت لبنان تا پایان سال جاری میلادی زمان خواهد برد

نخست‌وزیر لبنان ابراز امیدواری کرد کابینه لبنان تا پایان سال جاری میلادی تشکیل شود.
تشکیل دولت لبنان تا پایان سال جاری میلادی زمان خواهد برد