تشویق شدید دایی و مشکل خبرنگاران برای پوشش بازی

Home / تشویق شدید دایی و مشکل خبرنگاران برای پوشش بازی

تشویق شدید دایی و مشکل خبرنگاران برای پوشش بازی
هواداران استقلال در حاشیه دیدار تیم‌شان مقابل سایپا به شدت علی دایی را مورد تشویق قرار دادند.

تشویق شدید دایی و مشکل خبرنگاران برای پوشش بازی

هواداران استقلال در حاشیه دیدار تیم‌شان مقابل سایپا به شدت علی دایی را مورد تشویق قرار دادند.
تشویق شدید دایی و مشکل خبرنگاران برای پوشش بازی