تشریح وضعیت پذیرش در پزشکی/ ارائه دروس 3 رشته مجازی می شود

Home / تشریح وضعیت پذیرش در پزشکی/ ارائه دروس 3 رشته مجازی می شود

تشریح وضعیت پذیرش در پزشکی/ ارائه دروس 3 رشته مجازی می شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به ظرفیت پذیرش در سه رشته دکترای حرفه ای پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی در کنکور ۹۵ گفت: در پزشکی بیش از ۵ هزار نفر پذیرش می شوند. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تشریح وضعیت پذیرش در پزشکی/ ارائه دروس 3 رشته مجازی می شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به ظرفیت پذیرش در سه رشته دکترای حرفه ای پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی در کنکور ۹۵ گفت: در پزشکی بیش از ۵ هزار نفر پذیرش می شوند. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تشریح وضعیت پذیرش در پزشکی/ ارائه دروس 3 رشته مجازی می شود

عکس جدید اینستاگرام