تسهیلات ویژه برای پذیرفته شدگان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

Home / تسهیلات ویژه برای پذیرفته شدگان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

تسهیلات ویژه برای پذیرفته شدگان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه میهمانی دائم پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 97 گروه پزشکی که در اعلام نتایج 23 مهرماه محل قبولی شان تغییر کرده را ابلاغ کرد.

تسهیلات ویژه برای پذیرفته شدگان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه میهمانی دائم پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 97 گروه پزشکی که در اعلام نتایج 23 مهرماه محل قبولی شان تغییر کرده را ابلاغ کرد.
تسهیلات ویژه برای پذیرفته شدگان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی