تساوی ایران و قطر در نیمه اول/ طارمی گل زد، قطری‌ها پنالتی

Home / تساوی ایران و قطر در نیمه اول/ طارمی گل زد، قطری‌ها پنالتی

تساوی ایران و قطر در نیمه اول/ طارمی گل زد، قطری‌ها پنالتی
تیم ملی فوتبال ایران در نیمه اول دیدار دوستانه با قطر به تساوی رسید.

تساوی ایران و قطر در نیمه اول/ طارمی گل زد، قطری‌ها پنالتی

تیم ملی فوتبال ایران در نیمه اول دیدار دوستانه با قطر به تساوی رسید.
تساوی ایران و قطر در نیمه اول/ طارمی گل زد، قطری‌ها پنالتی