تروریسم زاییده تفکری است که مخالفش را در کنسولگری مثله می‌کند

Home / تروریسم زاییده تفکری است که مخالفش را در کنسولگری مثله می‌کند

تروریسم زاییده تفکری است که مخالفش را در کنسولگری مثله می‌کند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تروریسم زاییده همان تفکّر افراطی است که با مثله کردن مخالف خود در کنسولگری‌اش در کشوری دیگر سعی دارد در برابر حامیان اروپایی و آمریکایی‌اش ژست دموکراتیک و حقوق بشری بگیرد.

تروریسم زاییده تفکری است که مخالفش را در کنسولگری مثله می‌کند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تروریسم زاییده همان تفکّر افراطی است که با مثله کردن مخالف خود در کنسولگری‌اش در کشوری دیگر سعی دارد در برابر حامیان اروپایی و آمریکایی‌اش ژست دموکراتیک و حقوق بشری بگیرد.
تروریسم زاییده تفکری است که مخالفش را در کنسولگری مثله می‌کند