ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش برف و باران در شمال کشور

Home / ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش برف و باران در شمال کشور

ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش برف و باران در شمال کشور
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از ترافیک سنگین در اکثر محورهای مواصلاتی به شمال کشور خبر داد.

ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش برف و باران در شمال کشور

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از ترافیک سنگین در اکثر محورهای مواصلاتی به شمال کشور خبر داد.
ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش برف و باران در شمال کشور