تدوین شیوه نامه دوره دکتری دانشگاه آزاد/ نحوه برگزاری آزمون جامع

Home / تدوین شیوه نامه دوره دکتری دانشگاه آزاد/ نحوه برگزاری آزمون جامع

تدوین شیوه نامه دوره دکتری دانشگاه آزاد/ نحوه برگزاری آزمون جامع

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: شیوه نامه دوره دکتری این دانشگاه در دو بخش آموزشی و پژوهشی تدوین شده است که پس از تصویب ابلاغ خواهد شد. علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شیوه نامه دوره دکتری دانشگاه آزاد با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تدوین شیوه نامه دوره دکتری دانشگاه آزاد/ نحوه برگزاری آزمون جامع

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: شیوه نامه دوره دکتری این دانشگاه در دو بخش آموزشی و پژوهشی تدوین شده است که پس از تصویب ابلاغ خواهد شد. علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شیوه نامه دوره دکتری دانشگاه آزاد با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تدوین شیوه نامه دوره دکتری دانشگاه آزاد/ نحوه برگزاری آزمون جامع