تدابیر امنیتی یگان‌های ویژه در مرزهای 3 گانه

Home / تدابیر امنیتی یگان‌های ویژه در مرزهای 3 گانه

تدابیر امنیتی یگان‌های ویژه در مرزهای 3 گانه
فرمانده یگان‌های ویژه ناجا از تدابیر ویژه امنیتی و انتظامی نیروهای ویژه ناجا در سه مرز مهران، شلمچه و چذابه خبر داد.

تدابیر امنیتی یگان‌های ویژه در مرزهای 3 گانه

فرمانده یگان‌های ویژه ناجا از تدابیر ویژه امنیتی و انتظامی نیروهای ویژه ناجا در سه مرز مهران، شلمچه و چذابه خبر داد.
تدابیر امنیتی یگان‌های ویژه در مرزهای 3 گانه