تحریم مظنونان قتل خاشقجی توسط فرانسه

Home / تحریم مظنونان قتل خاشقجی توسط فرانسه

تحریم مظنونان قتل خاشقجی توسط فرانسه
دولت فرانسه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که 18 نفر از مظنونان قتل روزنامه‌نگار منتقد عربستانی تحریم و از ورود به فرانسه منع شدند.

تحریم مظنونان قتل خاشقجی توسط فرانسه

دولت فرانسه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که 18 نفر از مظنونان قتل روزنامه‌نگار منتقد عربستانی تحریم و از ورود به فرانسه منع شدند.
تحریم مظنونان قتل خاشقجی توسط فرانسه