تجمع معترضان به سازمان سنجش مقابل مجلس

Home / تجمع معترضان به سازمان سنجش مقابل مجلس

تجمع معترضان به سازمان سنجش مقابل مجلس

جمعی از معترضان به سازمان سنجش صبح امروز(یکشنبه) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش ایسنا، تجمع‌کنندگان مقابل مجلس عنوان می کردند که سازمان سنجش در کنکور، امتیازی برای فرزندان رزمندگان قائل نشده است. معترضین همچنین در واکنش به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تجمع معترضان به سازمان سنجش مقابل مجلس

جمعی از معترضان به سازمان سنجش صبح امروز(یکشنبه) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش ایسنا، تجمع‌کنندگان مقابل مجلس عنوان می کردند که سازمان سنجش در کنکور، امتیازی برای فرزندان رزمندگان قائل نشده است. معترضین همچنین در واکنش به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تجمع معترضان به سازمان سنجش مقابل مجلس