تبریک چاووش‌اوغلو به وزیر امور خارجه جدید عراق

Home / تبریک چاووش‌اوغلو به وزیر امور خارجه جدید عراق

تبریک چاووش‌اوغلو به وزیر امور خارجه جدید عراق
وزیر امور خارجه ترکیه در تماسی تلفنی انتخاب «محمدعلی الحکیم» را به‌ سِمَت وزیر امور خارجه عراق تبریک گفت.

تبریک چاووش‌اوغلو به وزیر امور خارجه جدید عراق

وزیر امور خارجه ترکیه در تماسی تلفنی انتخاب «محمدعلی الحکیم» را به‌ سِمَت وزیر امور خارجه عراق تبریک گفت.
تبریک چاووش‌اوغلو به وزیر امور خارجه جدید عراق