تأکید مرکل بر توقف صادرات سلاح از آلمان به عربستان

Home / تأکید مرکل بر توقف صادرات سلاح از آلمان به عربستان

تأکید مرکل بر توقف صادرات سلاح از آلمان به عربستان
صدراعظم آلمان بار دیگر وعده داد صادرات سلاح از کشورش به عربستان را تا زمان توضیحات واضح ریاض در مورد قتل خاشقچی متوقف می‌کند.

تأکید مرکل بر توقف صادرات سلاح از آلمان به عربستان

صدراعظم آلمان بار دیگر وعده داد صادرات سلاح از کشورش به عربستان را تا زمان توضیحات واضح ریاض در مورد قتل خاشقچی متوقف می‌کند.
تأکید مرکل بر توقف صادرات سلاح از آلمان به عربستان