تأخیر در پرواز کاروان پرسپولیس برای بازگشت به تهران

Home / تأخیر در پرواز کاروان پرسپولیس برای بازگشت به تهران

تأخیر در پرواز کاروان پرسپولیس برای بازگشت به تهران
تیم پرسپولیس بعد از پیروزی مقابل ماشین‌سازی با تأخیر 70 دقیقه‌ای به سمت تهران پرواز می‌کند.

تأخیر در پرواز کاروان پرسپولیس برای بازگشت به تهران

تیم پرسپولیس بعد از پیروزی مقابل ماشین‌سازی با تأخیر 70 دقیقه‌ای به سمت تهران پرواز می‌کند.
تأخیر در پرواز کاروان پرسپولیس برای بازگشت به تهران