بیشترین و کمترین نرخ بیکاری مربوط به کدام رشته‌هاست؟

Home / بیشترین و کمترین نرخ بیکاری مربوط به کدام رشته‌هاست؟

بیشترین و کمترین نرخ بیکاری مربوط به کدام رشته‌هاست؟

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی کمترین و بیشترین آمار بیکاری در رشته‌های دانشگاهی را منتشر کرد. به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،  مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، آمار جدیدی از میزان اشتغال و بیکاری در رشته‌های تحصیلی مختلف به تفکیک جنسیت منتشر کرده است؛ در این جدول نرخ بیکاری در برخی از رشته‌ها به عنوان رشته […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بیشترین و کمترین نرخ بیکاری مربوط به کدام رشته‌هاست؟

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی کمترین و بیشترین آمار بیکاری در رشته‌های دانشگاهی را منتشر کرد. به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،  مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، آمار جدیدی از میزان اشتغال و بیکاری در رشته‌های تحصیلی مختلف به تفکیک جنسیت منتشر کرده است؛ در این جدول نرخ بیکاری در برخی از رشته‌ها به عنوان رشته […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بیشترین و کمترین نرخ بیکاری مربوط به کدام رشته‌هاست؟