بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور 30 و 31 تیر 95 برگزار می شود

Home / بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور 30 و 31 تیر 95 برگزار می شود

بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور 30 و 31 تیر 95 برگزار می شود

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آزمون مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۳۰ و ۳۱ تیرماه در دانشگاه تربیت مدرس در ۲۰ رشته برگزار می شود. دکتر حسین توکلی در گفتگو با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور 30 و 31 تیر 95 برگزار می شود

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آزمون مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۳۰ و ۳۱ تیرماه در دانشگاه تربیت مدرس در ۲۰ رشته برگزار می شود. دکتر حسین توکلی در گفتگو با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور 30 و 31 تیر 95 برگزار می شود

موسیقی