بیرانوند به مرحله شانس مجدد راه یافت

Home / بیرانوند به مرحله شانس مجدد راه یافت

بیرانوند به مرحله شانس مجدد راه یافت
سبحان بیرانوند در مرحله یک‌شانزدهم قایقرانی کانو اسلالوم در جایگاه هفتم قرار گرفت و به مرحله شانس مجدد راه یافت.

بیرانوند به مرحله شانس مجدد راه یافت

سبحان بیرانوند در مرحله یک‌شانزدهم قایقرانی کانو اسلالوم در جایگاه هفتم قرار گرفت و به مرحله شانس مجدد راه یافت.
بیرانوند به مرحله شانس مجدد راه یافت