بیانیه سازمان حج درباره لغو حج تمتع 95

Home / بیانیه سازمان حج درباره لغو حج تمتع 95

بیانیه سازمان حج درباره لغو حج تمتع 95
سازمان حج و زیارت با انتشار بیانیه‌ای در 8 بند، رسما از لغو حج تمتع سال 95 خبر داد.

بیانیه سازمان حج درباره لغو حج تمتع 95

سازمان حج و زیارت با انتشار بیانیه‌ای در 8 بند، رسما از لغو حج تمتع سال 95 خبر داد.
بیانیه سازمان حج درباره لغو حج تمتع 95

موسیقی