بورسیه دانشجویان برتر دکتری توسط پژوهشگاه مواد و انرژی

Home / بورسیه دانشجویان برتر دکتری توسط پژوهشگاه مواد و انرژی

بورسیه دانشجویان برتر دکتری توسط پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشگاه مواد و انرژی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به تعدادی از رتبه های برتر آزمون ورودی که در این پژوهشگاه پذیرفته شده باشند، بورسیه کمک هزینه تحصیلی اعطا می کند. به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری مهندسی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بورسیه دانشجویان برتر دکتری توسط پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشگاه مواد و انرژی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به تعدادی از رتبه های برتر آزمون ورودی که در این پژوهشگاه پذیرفته شده باشند، بورسیه کمک هزینه تحصیلی اعطا می کند. به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری مهندسی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بورسیه دانشجویان برتر دکتری توسط پژوهشگاه مواد و انرژی

اپدیت نود32

خبرگزاری اصفحان