بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین گمرکی در گمرک ایران

Home / بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین گمرکی در گمرک ایران

بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین گمرکی در گمرک ایران
معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران اعلام کرد: گمرک ایران در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند جزء گمرک‌های برتر سطح جهان محسوب می‌شود.

بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین گمرکی در گمرک ایران

معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران اعلام کرد: گمرک ایران در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند جزء گمرک‌های برتر سطح جهان محسوب می‌شود.
بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین گمرکی در گمرک ایران