بلژیک به دنبال F-35 لاکهید مارتین

Home / بلژیک به دنبال F-35 لاکهید مارتین

بلژیک به دنبال F-35 لاکهید مارتین
نیروی هوایی بلژیک قصد دارد با خرید جنگنده‌های F-35 این جنگنده را جایگزین F-16 کند.

بلژیک به دنبال F-35 لاکهید مارتین

نیروی هوایی بلژیک قصد دارد با خرید جنگنده‌های F-35 این جنگنده را جایگزین F-16 کند.
بلژیک به دنبال F-35 لاکهید مارتین