بلاتکلیفی زائران اربعین در پایانه جنوب

Home / بلاتکلیفی زائران اربعین در پایانه جنوب

بلاتکلیفی زائران اربعین در پایانه جنوب
اتوبوس‌های تهران به مقصد مهران با ۷ ساعت تاخیر به حرکت می‌کنند که این اقدام منجربه تاخیر در برنامه‌ریزی زائران اربعین می‌شود.

بلاتکلیفی زائران اربعین در پایانه جنوب

اتوبوس‌های تهران به مقصد مهران با ۷ ساعت تاخیر به حرکت می‌کنند که این اقدام منجربه تاخیر در برنامه‌ریزی زائران اربعین می‌شود.
بلاتکلیفی زائران اربعین در پایانه جنوب