برگزاری کنکور ۹۹ با دو نوع سوال

Home / برگزاری کنکور ۹۹ با دو نوع سوال

برگزاری کنکور ۹۹ با دو نوع سوال

شورای سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه اخیر خود به بررسی شیوه برگزاری کنکور ۹۹ پرداخت که براساس مصوبه این شورا مقرر شد در کنکور ۹۹ هم دو نوع سؤال برای داوطلبان نظام آموزشی جدید و قدیم طراحی شود. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کنکور سال 98 با دو نوع سؤال ویژه داوطلبان نظام آموزشی […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری کنکور ۹۹ با دو نوع سوال

شورای سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه اخیر خود به بررسی شیوه برگزاری کنکور ۹۹ پرداخت که براساس مصوبه این شورا مقرر شد در کنکور ۹۹ هم دو نوع سؤال برای داوطلبان نظام آموزشی جدید و قدیم طراحی شود. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کنکور سال 98 با دو نوع سؤال ویژه داوطلبان نظام آموزشی […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری کنکور ۹۹ با دو نوع سوال