برگزاری همزمان چهار آزمون پزشکی در 14 مرداد 95

Home / برگزاری همزمان چهار آزمون پزشکی در 14 مرداد 95

برگزاری همزمان چهار آزمون پزشکی در 14 مرداد 95

دانشگاه علوم پزشکی ایران فردا و به صورت همزمان میزبان برگزاری چهار آزمون رشته‌های پزشکی خواهد بود. به گزارش ایسنا، آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، آزمون ملی دندانپزشکی و آزمون ارتقای دانش‌آموختگان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری همزمان چهار آزمون پزشکی در 14 مرداد 95

دانشگاه علوم پزشکی ایران فردا و به صورت همزمان میزبان برگزاری چهار آزمون رشته‌های پزشکی خواهد بود. به گزارش ایسنا، آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، آزمون ملی دندانپزشکی و آزمون ارتقای دانش‌آموختگان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری همزمان چهار آزمون پزشکی در 14 مرداد 95

استخدام آموزش و پرورش