برگزاری موسیقی فاخر در دانشگاه ها ایراد ندارد/ آموزش انگلیسی را متوقف نمی‌کنیم

Home / برگزاری موسیقی فاخر در دانشگاه ها ایراد ندارد/ آموزش انگلیسی را متوقف نمی‌کنیم

برگزاری موسیقی فاخر در دانشگاه ها ایراد ندارد/ آموزش انگلیسی را متوقف نمی‌کنیم

معاون فرهنگی وزیرعلوم گفت: براساس آیین نامه برگزاری کنسرت ها در دانشگاه ها تخلف است اما برگزاری موسیقی فاخر هیچ ایرادی ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیدضیا هاشمی در دیدار با اعضای شورای فرهنگی و اتاق فکر دانشگاه رازی و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری موسیقی فاخر در دانشگاه ها ایراد ندارد/ آموزش انگلیسی را متوقف نمی‌کنیم

معاون فرهنگی وزیرعلوم گفت: براساس آیین نامه برگزاری کنسرت ها در دانشگاه ها تخلف است اما برگزاری موسیقی فاخر هیچ ایرادی ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیدضیا هاشمی در دیدار با اعضای شورای فرهنگی و اتاق فکر دانشگاه رازی و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری موسیقی فاخر در دانشگاه ها ایراد ندارد/ آموزش انگلیسی را متوقف نمی‌کنیم

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال