برگزاری مستقل آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96

Home / برگزاری مستقل آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96

برگزاری مستقل آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: طبق سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی این دانشگاه به صورت مستقل برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، فرهاد حسین زاده لطفی در جلسه فوق العاده …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری مستقل آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: طبق سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی این دانشگاه به صورت مستقل برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، فرهاد حسین زاده لطفی در جلسه فوق العاده …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری مستقل آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96